3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI ( GÖNEN MAHALLESİ 271 ADA )

Ekleme Tarihi: 01.03.2021 11:56:30İlçemiz Gönen Mahallesi 271 ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21 ve 22 parselleri kapsayan alanda idaremizce 3194 sayılı imar kanunun 18.madde imar uygulama çalışması yapılmış, belediye encümeninin 08/01/2021 tarih ve 2021/2 sayılı kararı ile onaylanarak 01/03/2021 tarihinde başlamak üzere belediyemizin ilan panosunda ve belediyemizin resmi sitesinde (www.akincilar.bel.tr) eş zamanlı olarak bir ay süre ile ilana çıkarılmıştır. Kamuoyuna sunulur.
Belge Adı İndir
tescil-sayfalaripdf
parselasyon-planipdf
kadastro-parsellerine-sirali-dagitim-cetvelipdf
imar-parsellerine-sirali-dagitim-cetvelipdf
encumen-kararipdf
dop-hesabi-ve-ozet-cetvelipdf